از خواهر خوانده سایت ما دیدن کنید (کلیک کن)

آموزش بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان

شیوه دهان به دهان برای بازاریابی

یکی از مهمترین راه های بازاریابی محتوا، بازاریابی دهان به دهان است.

مردم همواره توصیه های دوستان شان را مهم تر از هر نوع تبلیغات و بازاریابی دیگری می دانند.

تصور کنید محصولی استفاده کرده اید و از آن بسیار راضی بوده اید. آیا آن را به دیگران معرفی نمی کنید؟

حتی به طور ناخوداگاه وقتی در حال استفاده از آن محصول هستیددرباره اش نظر می دهید.

یادم می آید دوستم کفشی خریده بود و بعد از گذشت دو سال هم چنان قابل استفاده بود.

همین مساله آنقدر برایش مهم شده بود، که مرا ترغیب به خرید کفش از آن برند کرد.

هر چقدر بهانه آوردم که قیمت کفش ها گران است، برایم دلیلی آورد.

با حساب اینکه آن کفش را می توانی چند سال بپوشی و به جای اینکه چندین کفش در این مدت هزینه کنی

کفشی خریده ای که ظاهر خوبی دارد و راحت و استاندارد است.

بازاربابی دهان به دهان ناخودآگاه

در واقع دوستم مسیری را در پیش گرفته بود که می دانست برای من مهم است

و از شنیدن این جزئیات قانع می شوم. در نهایت از آن برند خرید کردم و مشتری ثابت شدم.

با وجود مهم بودن قیمت کفش ، یک بار کفشی را از همان برند بدون این که از قیمتش باخبر باشم خریدم.

بعد فهمیدم گران ترین کفش آن فروشگاه بوده. با اینکه مساله مالی مهم بود، اما آن برند مرا تبدیل به مشتری وفاداری کرده بود

که حاضر بودم باز هم بیشتر هزینه کنم. پس از توصیه دوستم به آنجا رسیدیم که مشتری ثابت شدم.

بعدها آن را به دیگران هم معرفی کردم و به همین ترتیب زنجیره ای از افرادی که خودشان رسانه دیگری می شدند تشکیل شد.

حال می خواهیم بدانیم از چه راهی مخاطبان را رسانه خود کنیم؟

برای ادامه مطلب اشاره کنید

توسط
تومان