از خواهر خوانده سایت ما دیدن کنید (کلیک کن)
کتاب های صوتی
Word-mouth-market2

الزامات بازاریابی دهان به دهان بخش دوم

نیازهای شیوه دهان به دهان در بازاریابی 5-ویژگی منحصر به فرد خودتان را پیدا ...

16 اردیبهشت 1399

0

1345

Word-mouth-market

الزامات بازاریابی دهان به دهان بخش اول

نیازهای شیوه دهان به دهان در بازاریابی 1-خودتو بشناس اولین کاری که قبل از ...

16 اردیبهشت 1399

0

1378

Word-mouth-marketing

آموزش بازاریابی دهان به دهان

شیوه دهان به دهان برای بازاریابی یکی از مهمترین راه های بازاریابی محتوا، بازاریابی ...

15 اردیبهشت 1399

0

1210

speaking-skills

آموزش فن بیان و گویندگی با صدای واضح برای بازاریابی

فن بیان و گویندگی با صدای رسا در بازاریابی بسیاری از فروشنده ها در ...

15 اردیبهشت 1399

0

1222

توسط
تومان